• Subjektiv velvære som velferdsindikator og velferdsmål 

      Moum, Torbjørn Åge; Wiese, Ragna Veslemøy (Journal article, 2011)
      Framveksten av sosial indikator-bevegelsen og livskvalitetsforskning på 1960- og 1970-tallet ses i sammenheng med en økende miljøbevissthet og skuffelse over den økonomiske vekstens velsignelser. Subjektivt velvære slik ...