• En kvalitativ undersøkelse av læreres metodiske innganger til den første lese- og skriveopplæringen 

   Wahl, Marit (Master thesis, 2021)
   Formålet med dette prosjektet har vært å undersøke hvilke metodiske innganger lærere benytter i den første lese- og skriveopplæringen. Prosjektets forskningsspørsmål er: hvilke metodiske innganger benytter lærere seg av i ...
  • Fysisk aktiv læring i norskfaget 

   Krogh, Anette; Wahl, Marit (Master thesis, 2021)
   Bakgrunn: Det dualistiske synet har lenge preget skolen, og under et praksisopphold ble vi introdusert for fysisk aktiv læring som handler om læring igjennom bevegelse. Denne masteravhandlingen undersøker hvordan et utvalg ...