• Brukermedvirkning i helse- og omsorgssektoren 

   Haukelien, Heidi; Møller, Geir; Vike, Halvard (Rapport 284, Research report, 2011)
   Denne rapporten omhandler brukermedvirkning i den kommunale helse- og omsorgssektoren. Rapporten inneholder en teoretisk gjennomgang av begrepet brukermedvirkning, en litteraturgjennomgang om brukermedvirkning, statistiske ...
  • Evaluering av forsøket med øremerkede tilskudd 

   Håkonsen, Lars; Lunder, Trond Erik; Løyland, Knut; Haukelien, Heidi; Møller, Geir; Vike, Halvard (Rapport 220, Report, 2005)
   Denne evalueringen av forsøket med øremerkede tilskudd er utført på oppdrag av Kommunal- og Regionaldepartementet. Forsøket har foregått i 20 kommuner fra og med 2000 til og med 2003. I denne perioden ble en rekke øremerkede ...
  • Frihet til likeverd : likhetsverdier, lokal tilpasning og ansvarsfordeling 

   Haukelien, Heidi; Vike, Halvard; Hagen, Aina Landsverk; Rudningen, Gudrun (Rapport 281, Research report, 2011)
   På grunnlag av 17 fokusgruppeintervjuer med borgere (fra næringsliv, frivillige organisasjoner og ansatte og folkevalgte) i ni norske kommuner, utforskes betydningen av begrepene og verdiene likhet, frihet, rettferdighet ...
  • HUSK Osloregionen. Hva er gjort, hva er lært og hva er veien videre? 

   Vike, Halvard; Møller, Geir (Working paper, 2012-03-22)
   I forbindelse med etableringen av NAV-reformen ble det i 2006 igangsatt et femårig forsøk med nye samarbeidsformer mellom forskning, utdanning, praksis og brukere i sosialtjenesten (HUSK). Dette notatet tar for seg erfaringer ...
  • Kompetanse og faglig infrastruktur i helse- og omsorgstjenesten : evaluering av prosjektet EVUK 

   Haukelien, Heidi; Vike, Halvard; Bakken, Runar (Rapport 252, Research report, 2009)
   I denne rapporten analyserer vi gjennomføringen og konsekvensene av et etter- og videreutdanningsprogram (EVUK) i helsetjenestene i fire kommuner i Hordaland (Lindås, Kvam, Austevoll og Tysnes). Den første og viktigste ...
  • Recovery på banen. Gatelag som samskapende sosial innovasjon i norske kommuner 

   Kobro, Lars Ueland; Borg, Marit; Karlsson, Bengt; Vike, Halvard (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;16, Report, 2019)
   Recovery på banen, er en studie finansiert av Oslofjordfondets kvalifiseringsstøtte. Studien har hatt som formål å avklare noen grunnleggende spørsmål ved gatelagsfotball, for så å se om de foreløpige svarene kan danne ...
  • Veier inn i vår tid : formidling av Telemarks industrihistorie : (forstudie) : utarbeidet for Telemark fylkeskommune, Kulturseksjonen 

   Vike, Halvard (Rapport 139, Research report, 1998)
   Denne rapporten tar for seg noen av forutsetningene og mulighetene for å formidle Telemarks historie. Hovedvekten er lagt på industrihistorien, men aspekter ved internasjonale relasjoner og kystkultur er også berørt. ...