• Ernæringskartlegging i hjemmebasert omsorg : "sammen er vi sterke" 

      Velken, Rannveig (Master thesis, 2012)
      Bakgrunn: Lover, forskrifter, offentlige utredninger og retningslinjer legger føringer for ernæringskartleggingsarbeid og understreker kostholdets betydning for fysisk og psykisk helse. Nyere forskning dokumenterer alvorlige ...