• Omdømmehåndteringens paradokser 

      Varpe, Sondre (Master thesis, 2021)
      Omdømme har blitt et av vår tids suksesskriterier og en vår tids mest populære organisasjonstrender (Røvik, 2007). Organisasjoner blir ikke kun målt på økonomiske resultater, men også på forventinger og fremtreden. ...