• Ledelse og lærerperspektiv på demokratiopplæring i skolen 

      Ustyuzhantseva, Sofya (Master thesis, 2020)
      Skolen er forpliktet til å oppdra elevene til samfunnsdeltakere og demokratiske medborgere. At skolen skal arbeide for å fremme demokrati er lovfestet i Opplæringslovens formålsparagraf. Hvordan kan skolens ledelse sammen ...