• Gruppeveiledning som metode for kompetanseheving 

      Tafjord, Benedicte Aamodt (Master thesis, 2021)
      Denne masteroppgaven tar for seg gruppeveiledning som metode for kompetanseutvikling i barnehagen. Problemstillingen er: På hvilke måter kan veiledere i gruppeveiledning bidra til kompetanseutvikling hos personalet ...