• Sammenhenger mellom digitalisering og utdanningskvalitet - innspill og utspill. 

   Aagaard, Toril; Lund, Andreas; Ramberg, Kirsti Rye; Swanberg, Anne Berit (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   I denne studien har vi analysert 22 av de totalt 91 innspillene som ble sendt til ministeren i forbindelse med utformingen av Stortingsmelding 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning (Kunnskapsdepartementet, ...
  • Technology and new educational practices: Videostories as tool for promoting pedagogical reflection? 

   Aagaard, Toril; Swanberg, Anne Berit; Hjukse, Hjørdis; Tveiten, Oddgeir; Steen-Utheim, Anna Therese; Grøndal, Inger Carin; Breivik, June (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Ved universiteter og høgskoler tar ledelsen og støtte- og utviklingsmiljøer ulike grep for å motivere fagansatte til å utforske digitale teknologiers pedagogiske potensialer. De ønsker også å utvikle mer aktive og fleksible ...