• Den arabiske våren. En komparativ analyse av Tunisia og Egypt 

      Swahn, Elena Olonkin (Master thesis, 2016)
      Midtøsten og Nord-Afrika representerer den delen av verden som har hatt minst demokratisk utvikling. Regionen var utelukket fra Samuel P. Huntingtons formulering av den tredje demokratiseringsbølge, og fenomenet har ...