• Revisjonskvalitet og regnskapskvalitet 

      Svalestuen, Heidi (Master thesis, 2016)
      Regnskapskvalitet og revisjonskvalitet er to fagfelt det er forsket betydelig på. Disse studiene tar ofte utgangspunkt i børsnoterte foretak, mens færre studier ser på unoterte foretak. På bakgrunn av dette har jeg valgt ...