• Mellom fagfokus og omsorg. 

      Stubø, Kjersti (Master thesis, 2018)
      Psykisk helse er i dag et sentralt og aktuelt tema i samfunnsdebatten, og det hevdes fra flere hold at psykiske helseplager hos ungdom dessverre ser ut til å være økende. Skolen møter daglig alle barn og unge og er derfor ...