• Forskningssirkler som praksisfellesskap 

      Stokke, Hilde Sofie; Bjerkholt, Eva (Chapter, 2019)
      Kapittelet er basert på et nordisk forsknings- og utviklingsprosjekt: «Profesjonalisering gjennom veiledning – ProV», og handler om praksisfellesskap i tre forskningssirkler henholdsvis i Finland,1 Norge og Sverige. ...