• Forestillinger om yrkesfag med guttedominans 

      Stene, Line (Master thesis, 2021)
      Denne kvalitative studien tar for seg noen 10. klassejenters forestillinger om to yrkesfaglige studieprogram med guttedominans. Bakgrunnen for oppgaven er at jenter og gutter i stor grad velger utdanninger etter tradisjonelle ...