• Barnehagelæreres praktisering av en helhetlig tilnærming til læring 

   Bøe, Marit; Steinnes, Gerd Sylvi; Hognestad, Karin; Fimreite, Hege; Moser, Thomas (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;9, Research report, 2018)
   Studien om barnehagelæreres arbeid med en helhetlig tilnærming til læring er en del av ekspertgruppen om barnehagelærerrollen sitt arbeid. Begrunnelsen for studien må sees i lys av ekspertgruppens mandat, som er å framskaffe ...
  • Flere barn på blokka : Rapport fra et forsknings- og utviklingsprosjekt om vurdering av barns trivsel og utvikling i barnehagen 

   Eik, Liv Torunn; Steinnes, Gerd Sylvi (Skriftserien fra Høgskolen i Sørøst-Norge;18, Report, 2017)
   Vurderingsprosjektet er initiert og finansiert av Utdanningsforbundet. Prosjektet ble gjennomført som et interaktivt forsknings- og utviklingsarbeid over halvannet år der forskere, veileder og deltakere fra to barnehager ...
  • Fra prosjekt til forbedret praksis? Vurderingsprosjektet ett år etter 

   Eik, Liv Torunn; Steinnes, Gerd Sylvi (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;34, Research report, 2019)
   Denne rapporten presenterer og drøfter resultater fra en oppfølgingsundersøkelse av et prosjekt om vurdering av barns trivsel og utvikling i barnehagen, heretter omtalt som ‘Vurderingsprosjektet’. Vurderingsprosjektet ble ...