• Erfaring møter kreativitet. Porsgrunn kommunes arbeid med prosjektet Mentorer for kulturbedrifter 

   Haugsevje, Åsne Dahl; Stavrum, Heidi (Research report, 2014-08-25)
   Porsgrunn kommunes prosjekt Mentorer for kulturbedrifter er et tiltak som søker å møte noen av de samfunnsmessige utfordringene knyttet til kulturnæring og seniorpolitikk i Norge. Mentorordningen har vært i drift siden ...
  • Evaluering av Innovativ Fjellturisme : et prosjekt i ARENA-programmet 

   Haukeland, Per Ingvar; Heian, Mari Torvik; Stavrum, Heidi; Vareide, Knut (Arbeidsrapport 20/2006, Working paper, 2006)
   Bakgrunnen for prosjektet Innovativ Fjellturisme er turismens utfordringer som internasjonal næring i sommerhalvåret. Fjellturismen i Buskerud, Telemark og Aust-Agder deltar i prosjektet ved følgende syv fjelldestinasjoner: ...
  • Evaluering av prosjektet "Før oppstart" 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Stavrum, Heidi; Vareide, Knut (Arbeidsrapport 3/2007, Working paper, 2007)
   "Før oppstart" er et prosjekt som ble satt i gang av Sauda Vekst for at regionalt næringsliv skulle være bedre i stand til å realisere positive regionale effekter av vannkraftutbyggingen i Sauda. Denne utbyggingen gjennomføres ...
  • Evaluering av prosjektet "Kompetansebrobygging i Midt-Telemark" : sluttrapport 

   Stavrum, Heidi; Haukeland, Per Ingvar (Arbeidsrapport 1/2008, Working paper, 2008)
   ”Kompetansebrobygging i Midt-Telemark” er et kompetanseutviklingsprosjekt som ledes og administreres av Midt-Telemark Næringsutvikling (MTNU). Prosjektet er treårig, med varighet fra 01.04.05 – 31.12.07. Prosjektet ble ...
  • Følgeevaluering av prosjektet "Kompetansebrobygging i Midt-Telemark" : statusnotat 

   Stavrum, Heidi; Haukeland, Per Ingvar (TF-notat 1/2007, Working paper, 2007-02-08)
   "Kompetansebrobygging i Midt-Telemark" er et kompetanseutviklingsprosjekt som ledes og administreres av Midt-Telemark Næringsutvikling (MTNU). Prosjektet er treårig, med varighet fra 01.04.05 ??31.12.07. Prosjektet ble ...
  • Kulturpolitikkforskning i Norden. En kunnskapsoversikt 

   Henningsen, Erik; Stavrum, Heidi (Research report, 2014-03-07)
   På oppdrag fra Nordisk ministerråd har Telemarksforsking gjennomført en kartlegging over den nordiske kulturpolitikkforskningens status og framtidige behov. I kunnskapsoversikten redegjør vi for situasjonen på det ...
  • Kulturstrategier i Finnmark : utfordringer for fylkeskommunal kulturpolitikk 

   Stavrum, Heidi (Arbeidsrapport 16/2007, Working paper, 2007)
   I forbindelse med at Finnmark fylkeskommune skal utarbeide en ny kulturpolitisk strategi, har Telemarksforsking-Bø gjort en analyse av fylkeskommunens nåværende kulturpolitikk og kulturarbeid. Rapporten går igjennom ...
  • Musikk og kjønn : status i felt og forskning 

   Lorentzen, Anne H.; Stavrum, Heidi (TF-notat 5/2007, Working paper, 2007-04-20)
   Rapporten gir en oversikt over noen kjønnede tendenser i norsk musikkliv. I rapporten har forfatterne foretatt en kartlegging og systematisering av foreliggende forskning om musikk og kjønn, samt beskrevet den empiriske ...
  • Ny musikk-, dans og dramalinje i Telemark : resultater fra en spørreundersøkelse blant 9.klassinger i øvre del av fylket 

   Stavrum, Heidi; Heian, Mari Torvik (TF-notat 3/2006, Working paper, 2006-03-24)
   Bakgrunnen for spørreundersøkelsen og notatet er Telemark Fylkeskommunes vedtak av 06.12.05 om å opprette en ny klasse i musikk, dans og drama ved Bø, alternativt Notodden videregående skole. De to videregående skolene har ...
  • "Syngedamer" eller jazzmusikere? : fortellinger om jenter og jazz 

   Stavrum, Heidi (Master thesis, 2004)
   Hovedformålet med denne oppgaven er å sette fokus på situasjonen til kvinnelige jazzmusikere i Norge. Jeg vil blant annet lete etter noen forklaringer på hvorfor det finnes så få av dem. Et annet sentralt fokus i oppgaven ...