• Gapet mellom teori og praksis i merke- og linjeutvidelser 

      Staavi, Aleksander; Fimreite, Daniel Djuve (Master thesis, 2019)
      Formålet med denne avhandlingen er å avdekke om bedrifter i næringslivet benytter seg av relevant teori når de skal ta avgjørelser vedrørende merke- og linjeutvidelser. For å avdekke hvordan næringslivet benytter teori i ...