• Felles front? : kollektivisme i frontfagets tidsalder 

      Sommervold, Petter (Master thesis, 2014)
      Frontfagsmodellen har mer eller mindre direkte konsekvenser for de fleste arbeidstakere i Norge. Den har eksistert som norm i nærmere 50 år, og det ser ut til at den nyter en nokså utstrakt grad av konsensus blant de ...