• Snakk om bildebøker!: En studie av barnehagebarns resepsjon 

      Solstad, Trine (Doctoral thesis, 2015)
      Denne studien skal ha fokus på lesning av bildebøker som sosial opplevelse og kollektiv meningsskaping. Studien skal rette oppmerksomheten mot det ordene og bildene framkaller inni leserne. Styrt av skrift og bilder skaper ...