• "Paa gammelt Maal og paa Pergament". Har det funnest ein skriftleg norsk balladetradisjon? 

   Solberg, Olav (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Det blir gjerne stillteiande rekna med at dei norske balladane har blitt overførte i munnleg tradisjon frå seinmellomalderen og fram til midten av 1800-talet, da Landstad, Bugge og andre samlarar feste balladetradisjonen ...
  • Tekst og tradisjon : M.B. Landstad 1802-2002 

   Solberg, Olav; Baklid, Herleik; Fjågesund, Peter (HiT skrift, Research report, 2003)
   Institutt for kultur- og humanistiske fag ved Høgskolen i Telemark – Bø arrangerte fredag 4. oktober 2002 eit seminar ved 200-årsminnet for folkeminnesamlaren og salmediktaren M. B. Landstad. Landstad som vart fødd i ...
  • To artiklar om Ragnhild Jølsen 

   Solberg, Olav (Skrifter fra Telemark distriktshøgskole;118, Research report, 1987)