• Profesjonsveileder og barnehagelærerutdanner: et profesjonsdannende og etisk anliggende. 

      Østmoen, Jostein Paulgård; Juritsen, Trine Lise; Wilhelmsen, Terese; Sletten, Berit Oddrunn (Peer reviewed; Journal article, 2020)
      Profesjonsveilederollen i barnehagelærerutdanningen er ny og lite utforsket. I denne artikkelen ser vi på hvordan denne rollen kan forstås og utøves av lærerutdannerne på campus, med utgangspunkt i et relasjonsetisk ...