• Delirium i sykehjem. 

      Skretteberg, Wenche Helen (Master thesis, 2019)
      Delirium er en akutt kognitiv endring, preget av desorientering, svekket oppmerksomhet og endret bevissthet. De viktigste risikofaktorene for å utvikle delirium er høy alder og demens. Sykehjemspopulasjonen antas å være ...