• Effektivisering av politiets datainnhenting 

      Skaug, Henrik Aage (Master thesis, 2021)
      I den stadige teknologiske utviklingen er det viktig at politiet holder følge. Ikke bare for å fange opp nye metoder hos kriminelle, men også for å utnytte ressursene man har til rådighet. Datainnhenting utgjør en stor del ...