• Femårig grunnskolelærerutdanning – ny og utfordrende : Delrapport 2 

   Maagerø, Eva; Rye, Ellen; Simonsen, Birte (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;53, Report, 2020)
   Følgeforskningsprosjektet GLU-forsk ble igangsatt sommeren 2018. Prosjektet ser på innføring av femårige grunnskolelærerutdanninger ved USN (MGLU) og vil pågå til det første studentkullet som startet på MGLU høsten 2017, ...
  • Femårig masterutdanning for grunnskolelærere - ny og utfordrende 

   Maagerø, Eva; Prøitz, Tine Sophie; Rye, Ellen; Simonsen, Birte (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;30, Report, 2019)
   Følgeforskningsprosjektet GLU-forsk ble igangsatt sommeren 2018. Prosjektet ser på innføring av femårige grunnskolelærerutdanninger ved USN og vil pågå til det første studentkullet som startet på femårig GLU høsten 2017, ...
  • Femårig masterutdanning for grunnskolelærere - ny og utfordrende: Delrapport 3 

   Maagerø, Eva; Rye, Ellen; Simonsen, Birte (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;80, Report, 2021)
   Følgeforskningsprosjektet GLU-forsk ble igangsatt sommeren 2018. Prosjektet ser på innføring av femårige grunnskolelærerutdanninger ved USN (MGLU) og vil pågå til det første studentkullet som startet på MGLU høsten 2017, ...
  • Femårig masterutdanning for grunnskolelærere – første kull i havn : Sluttrapport 

   Maagerø, Eva; Rye, Ellen; Simonsen, Birte (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;109, Report, 2022)
   Følgeforskningsprosjektet GLU-forsk ble igangsatt sommeren 2018. På oppdrag fra ledelsen ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap (HIU) har prosjektgruppen gjennomført et følgeforskningsprosjekt på ...