• Eksamens- og standpunktkarakterer – to sider av samme sak? 

   Hovdhaugen, Elisabeth; Prøitz, Tine Sophie; Seland, Idunn (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   In this article, we analyse differences between grades based on national examinations, and final grades based on summative classroom assessment at the end of upper secondary education, using data from two subjects: Norwegian ...
  • Kampen om karakteren. Elevers motspill i møte med læreres vurderingspraksis i videregående skole 

   Lødding, Berit; Seland, Idunn; Prøitz, Tine Sophie (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Det er kjent at ungdoms forhold til voksne, inkludert lærere, i større grad enn i tidligere generasjoner er preget av forhandlinger og fravær av opposisjon. Denne artikkelen undersøker hvordan elever og lærere omtaler ...