• Gytegropregistreringer i Tokkeåi høsten 2019 

   Heggenes, Jan; Schartum, Eivind; Rolset, Kjetil; Brattestå, Kai (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;44, Report, 2020)
  • Gytegropregistreringer i Tokkeåi høsten 2020 

   Heggenes, Jan; Schartum, Eivind; Rolseth, Kjetil; Brattestå, Kai (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;76, Report, 2021)
  • Gytegropregistreringer i Vallaråi høsten 2019 

   Heggenes, Jan; Schartum, Eivind; Omland, Tom; Rolset, Kjetil (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;43, Report, 2020)
  • Gytegropregistreringer i Vallaråi og Kivleåi høsten 2020 

   Heggenes, Jan; Schartum, Eivind; Kirkevold, Anita C.; Rolseth, Kjetil (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;74, Report, 2021)
   Vallaråi (strekning Seljordsvatn-nedstrøms Lakshøl ca. 1km) og Kivleåi (strekning samløp Vallaråi fossefall lagerplass Venåsvegen) ble undersøkt med drone og dykking (Vallaråi) og observasjon fra elvebredd og elektrofiske ...
  • Gytegropregistreringer i Vallaråi og Kivleåi høsten 2021 

   Heggenes, Jan; Schartum, Eivind; Kirkevold, Anita C.; Rolseth, Kjetil (Report, 2022-08-09)
   Vallaråi (strekning Seljordsvatn-nedstrøms Lakshøl ca. 1,3 km) og Kivleåi (strekning samløp Vallaråifossefall øvre vandringshinder ca. 1,3 km) ble undersøkt med dykking og drone videoopptak (Vallaråi) og elektrofiske ...
  • Hydroakustiske undersøkelser av vandringsadferd og habitatbruk til ørret (Salmo trutta) i Bandak og Tokkeåi i Telemark 2014-2016 

   Heggenes, Jan; Fjeldheim, Per Tommy; Karlsson, Tobias; Schartum, Eivind; Olsen, Esben Moland; Moland, Even (Skriftserien fra Høgskolen i Sørøst-Norge;30, Research report, 2018-05-03)
   Tokke-Vinjevassdraget ble åpnet for revisjon av konsesjonsvilkårene i 2007, dvs. ny vurdering av miljøforhold, vilkår og tiltak knyttet til reguleringsinngrepene. Tokkeåi (med det regulerte elv-innsjø økosystemet Tokkeåi-Bandak ...
  • Oppvandring av laks og sjøørret i Telemarksvassdraget – radiotelemetri-undersøkelser 2019-2021 

   Økland, Finn; Schartum, Eivind; Havn, Torgeir B.; Schwert, Cheryl; Omland, Tom; Natedal, Dag; Thorstad, Eva B.; Heggenes, Jan (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;93, Report, 2022-09-09)
   Oppvandring av laks og sjøørret i Telemarksvassdraget ble undersøkt med radiomerking og peiling i tre sesonger fra 2019 til 2021. Tilbakevandrende laks ble fanget i øverste kammer i laksetrappa i Klosterfoss (juni-august), ...