• Innovasjonspraksiser i IKT-bedrifter 

      Sandhu, Jiwan (Master thesis, 2015)
      Innovasjonspraksiser er en integrert og strategisk del av IT-bedriftenes utviklingsaktiviteter på tjenestetilbud, men også på kontinuerlig forbedring av interne ressurser, prosesser og forretningsmodeller. En økende andel ...