• Kunnskap om fenomenet sosial loffing og gruppeprestasjon på sykkel 

      Sandøy, Erlend (Master thesis, 2013)
      Studien som er utført er en replikasjon av et studie gjennomført av Torbjørn Nilsen (2012) ved Universitet i Agder. Formålet med studiet var å se om kunnskap om fenomenet sosial loffing ville være med på å minske motivasjonstap ...