• Inkludering : En kvalitativ studie i videregående opplæring 

      Sandåker, Sissel Berg (Master thesis, 2015)
      Kapittel 1 gir en presentasjon av studiens tema, problemstilling og formål. Temaet er, som tittelen tilsier, inkludering. Studiens problemstilling er: «Hvordan praktiserer utvalgte fellesfagslærere på yrkesfaglig program ...