• Biologiske forutsetninger for produksjon av laks- og sjøørret i Farris og Siljanelva opp til Lakssjø 

   Heggenes, Jan; Sageie, Jostein; Kvisberglien, Evie; Loland, Bjørn; Stoll, Signe (HiT skrift, Research report, 2013-02-04)
   Farris-Siljanelva vassdraget (492 km2, nord-sør fra Skrim-fjella til Larvik ca. 60 km, gjennomsnittsvannføring ca. 20 m3s-1 ved Kiste) hadde naturlig laks og sjøørret på en vel 40 km lang strekning i Farris-Siljanelva ...
  • Hjorten (Cervus elaphus atlanticus) i Telemark 

   Rosef, Olav; Sageie, Jostein; Nordtug, Berit; Røed, Knut H. (HiT skrift, Research report, 2001)
   Hjorten øker i utbredelse og antall i Telemark og har blitt et viktig jaktobjekt. På en fôringsplass i Nome kommune var det sist vinter (2000/2001) en ansamling av over 100 hjorter. Bevegelsene til hjorten i Telemark er ...
  • Rehabilitering av elvehabitat i Tokkeåi, Dalen i Telemark : tilstand og tiltak 

   Heggenes, Jan; Sageie, Jostein; Kristiansen, Jostein (HiT skrift, Research report, 2009-06-26)
   Tokkeåi ved Dalen hadde en naturlig gjennomsnittsvannføring på ca. 92 m3s-1, men har etter reguleringsinngrep hovedsakelig på 1960 tallet en median vannføring på 16-17 m3s-1. Denne er bestemt av kjøringen av Lio kraftverk ...
  • Rehabilitering av elvehabitat i Vallaråi, Seljord i Telemark: Forslag til tiltak 

   Heggenes, Jan; Bergan, Frode; Lydersen, Espen; Sageie, Jostein (HiT skrift, Research report, 2013-02-04)
   Den 1,2 km lange Vallaråi, Seljord kommune, har et sterkt modifisert elveleie og vannførings- og temperaturregime, hovedsakelig som følge av reguleringsinngrep og betydelig grad av effektkjøring. Elva har en lokal bestand ...
  • Rehabilitering av Måna, Tinn i Telemark : tilstand og tiltak 

   Heggenes, Jan; Sageie, Jostein (HiT skrift, Research report, 2006)
   Måna som renner fra Møsvatn til Tinnsjø, har en naturlig gjennomsnittsvannføring på 52 m3s-1, men har etter reguleringsinngrep i perioden 1906-1957 bare restvannføring. Den nedre del av Måna (ca. 4 km; Gaustå bru – ...
  • Tilførsler av næringsstoffer, metaller og andre miljøgifter til Grenlandsfjordene 2008 

   Lydersen, Espen; Trasti, Anne; Sageie, Jostein (HiT skrift, Research report, 2010-10-29)
   Hovedhensikten med denne rapporten har vært å oppdatere tilførselsberegningene av næringsstoffer, metaller og andre miljøgifter til grenlandsfjordene. Hovedfokus har vært på utslipp i 2008, og er derfor en oppdatering av ...