• Children’s sense-making through exploration: Grasping physical and virtual materialities 

   Søyland, Lovise (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   A child’s sense-making is grounded in his or her bodily interactions with the environment and tied to the body’s sensory experience. Digital technologies are being introduced into children’s learning environments and they ...
  • Eksperimentelle utforskinger av materialer og materialitet i transmaterielle landskaper 

   Waterhouse, Ann-Hege Lorvik; Søyland, Lovise; Carlsen, Kari (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Artikkelen bygger på et forskningsprosjekt forankret i en formingsfaglig undervisningskontekst i barnehagelærerutdanninga. Gjennom en A/r/tografisk tilnærming undersøkes dethva somskjer når det åpnesfor eksperimentelle, ...
  • Grasping materialities: Making sense through explorative touch interactions with materials and digital technologies 

   Søyland, Lovise (Doctoral thesis, 2021)
   Our senses are deeply ingrained in the materiality of the world, and our embodied minds are shaped by touch interactions with the environment. Arts and crafts education is characterized by explorative, creative processes ...
  • La oss skape sammen 

   Myran, Christina Henriette (Master thesis, 2022)
   I denne masteroppgaven har det blitt undersøkt hva samskaping kan være og hvilke erfaringer samskaping kan gi i utarbeidelse av stedspesifikk kunst ved en videregående skole. For å finne svar på dette har jeg brukt en ...
  • Sense-making through Touch Interaction with a Picturebook App 

   Søyland, Lovise; Gulliksen, Marte Sørebø (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Many picturebooks are published today as software applications (apps) for touch devices, presenting many opportunities for sensory experiences and interaction. A person’s sense-making is embodied (or grounded) in sensory ...