• Økologisk klassifisering av Børsesjøvassdraget 

      Sørensen, Marthe (Master thesis, 2016)
      Børsesjøvassdraget ligger i Telemark fylke og strekker seg fra Skien til Porsgrunn i Gjerpensdalen. Vassdraget ligger under marin grense med næringsrik berggrunn bestående av sandstein, skifer og kalkstein og noe basalt. ...