• Læringsutbytte på museum: Aluminiummuseet i Holmestrand 

      Sørensen, Daniel Christian (Master thesis, 2024)
      Aluminiummuseet er den del av Vestfoldmuseene og tilbyr undervisningsopplegg for skoleklasser på 9. trinn gjennom den kulturelle skolesekken. Problemstillingen for denne masteroppgaven er: Hvilke læringsutbytter gir ...