• Lærende organisasjon; fiksjon eller virkelighet 

      Søfting, Bente (Master thesis, 2011)
      Lærende organisasjoner er et begrep som har sitt utspring i internasjonal faglitteratur om ledelse og læring. Begrepet har etter hvert fått fotfeste i det politiske landskapet, og man finner det igjen i dokumenter fra OECD, ...