• Amerikanere velger Sverige og Nordmenn velger Norge 

   Reiersen, Jon; Forbord, Roar Fikse; Haugen, August Teodor (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;18, Working paper, 2015-11-30)
   Artikkelen rapporterer resultater fra en undersøkelse hvor vi spør nordmenn om hvordan de tror inntektene er fordelt i Norge og hvordan de ønsker seg inntektene fordelt. Utgangspunktet for undersøkelsen er en større studie ...
  • Arbeidsmarkedet, lønninger og priser 

   Reiersen, Jon (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;133, Report, 2023)
  • Bærekraftige samfunn og forretningsmodeller 

   Ødegård, Ansgar; Reiersen, Jon; Branstad, Are (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Norsk næringsliv må omstille seg for å møte de globale bærekraftsutfordringene. Denne artikkelen fokuserer på hvordan samarbeids- og tillitstradisjoner i norsk næringsliv kan fremme nyskapende bærekraftige forretningsmodeller. ...
  • Eksperimenter med tillit 

   Reiersen, Jon (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;98, Report, 2022)
   I den senere tid har det vokst fram en betydelig forskningslitteratur som bruker eksperimenter for å studere ulike aspekter av tillit. Mye av denne litteraturen tar utgangspunkt i økonomiske eksperimenter og er knyttet til ...
  • Exchange networks, markets and trust 

   Reiersen, Jon (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Network-based transactions are attractive as a system for economic exchange because they give network members greater protection against opportunism and exchange hazards compared to more anonymous market transactions. At ...
  • Fra konflikt til samarbeid : Hva gjorde hovedavtalen av 1935 mulig? 

   Danielsen, Thomas; Reiersen, Jon (Notat;1/2011, Working paper, 2011)
  • Globalisering, lønnsforhandlinger og velferdsstat 

   Reiersen, Jon (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;65, Report, 2021)
   En populær påstand er at sentrale lønnsforhandlinger, små lønnsforskjeller og en ytterligere omfordeling av inntekt gjennom en omfattende velferdsstat vanskelig lar seg forene med en dyp integrasjon i en globalisert økonomi. ...
  • Globalization, Work, and Health: A Nordic Perspective 

   Torp, Steffen; Reiersen, Jon (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The Nordic countries are among the world’s leading countries in international rankings on prosperity, productivity, social equity, trust, and health. Such positive results may be linked to how these countries have organized ...
  • Government Reactions, Citizens’ Responses, and COVID-19 around the World 

   Reiersen, Jon; Romero-Hernandez, Manuel; Adán-González, Romén (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   We analyze the relationship between different dimensions of the quality of the political system and the outcome of the COVID-19 pandemic. Data are retrieved from open-access databases for 98 countries. We apply a multivariable ...
  • Inequality and Trust Dynamics 

   Reiersen, Jon (Chapter, 2019)
   This chapter takes a close look at the interconnection between social trust and income inequality across countries. It argues that trust is both a consequence and a determinant of income equality. Small income differences ...
  • Kompromiss eller allianse? 

   Reiersen, Jon (Notat;2/2012, Working paper, 2012)
  • The Nordic Income Equality Model in Health Promotion 

   Reiersen, Jon; Torp, Steffen (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   We highlight and analyze an important channel for redistribution of income in the Nordic countries, often underemphasized in the scholarly literature that analyze the relationship between income equality and public health. ...
  • Sentrale lønnsforhandlinger, solidarisk lønnspolitikk og frontfag: Noen institusjonelle forhold ved lønnsdannelsen i Norge 

   Reiersen, Jon (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;17, Research report, 2015-11-30)
   Notatet er skrevet for å inngå som pensum emnet Makroøkonomi II på Bachelorstudiet i økonomi og ledelse, campus Vestfold. Takk til Theo Schewe for svært nyttige kommentarer til en tidligere versjon av notatet. Ytterligere ...
  • Tillit og risiko i små og store markeder 

   Reiersen, Jon (Notat;1/2012, Working paper, 2012)
  • Tillit, risiko og økonomisk samhandling 

   Reiersen, Jon (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;97, Report, 2022)
   Den økonomisk orienterte forskningen om tillit er etter hvert blitt stor og omfattende, og det fremstår som stadig klarere at tillit er en viktig bidragsyter til økonomisk og sosial utvikling. Tillit derfor er en viktig ...
  • Tillit, risiko og økonomisk samhandling 

   Reiersen, Jon (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;19, Working paper, 2015-11-30)
   Hva er tillit og hva er det som kjennetegner tillitsbaserte handlinger? Hvilken betydning har tillit for økonomisk samhandling, og hva innebærer det at partene i en økonomisk samhandlingssituasjon har tillit til hverandre? ...
  • Trust as a booster 

   Reiersen, Jon (Publication Series from Buskerud and Vestfold University College;20, Working paper, 2015-11-30)
   According to Yamagishi (2011) trust can be viewed as a “booster rocket” that provides the necessary push for the take-off from the secure ground of committed relations. The aim of this paper is to formalize this idea. I ...
  • Trust: A double-edged sword in combating the COVID-19 pandemic? 

   Reiersen, Jon; Roll, Kristin Helen; Williams, Jesse Dylan; Carlsson, Michael (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   We examine the impact of trust in combating the SARS-CoV-2 virus, that can cause COVID-19. Under normal circumstances trust is a crucial component for society to function well, but during a pandemic trust can become a ...