• Generasjoner på arbeidsplass og deres kilde til motivasjon 

      Rahman, Annie (Master thesis, 2017)
      En av de største bidragsyterne til generasjon kartlegging er William Strauss og Neil Howe, hvor de har skrevet serie av bøker som tar for seg forskjellige generasjoner helt fra 1584 og frem til nye generasjoner som er ...