• Lesekvarten 

      Pettersen, Rebecca Cecilie (Master thesis, 2021)
      Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hvordan lærere reflekterer over og beskriver deres bruk av Lesekvarten. For å finne svar på oppgavens hovedspørsmål «Hvilke refleksjoner gjør norsklærere seg rundt egen bruk av ...