• Study on the perceived impact of balanced scorecard 

      Pettersen, Christoffer (Master thesis, 2013)
      Denne studien ønsker å kartlegge organisatoriske effekter av BSC, og underliggende forhold som har påvirket disse effektene. Med organisatoriske effekter mener jeg først og fremst hvilke endringer som har skjedd i formelle ...