• Innovasjon i offentlig sektor 

      Pedersen, Anna (Master thesis, 2015)
      Bakgrunn: Helse- og omsorgstjenester er under stor forandring, offentlig sektor har og kommer til å ha store utfordringer. Masteroppgave beskriver noen utfordringer som mellomledere i helse- og omsorgstjenester i Norske ...