• Erfaringer med Housing First etter endt deltagelse 

      Orava, Leena Marjaana (Master thesis, 2017)
      Bakgrunn: I 2013 valgte en norsk kommune å starte opp Housing First (HF) prosjekt som et tiltak i Boligsosial handlingsplan som anbefalt av Helsedirektoratet (2014). I følge Sosial – og helsedirektoratet (2006) har kommunene ...