• 48 600 måter å spille en slått på : om variabilitet i Truls Ørpens transkripsjoner 

   Omholt, Per Åsmund (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   This is the second article based on a research project at Telemark University College, where I have aimed to record the entire material of fiddle tunes that Truls Ørpen (1880–1958) wrote down from his own local community ...
  • En, to, tre...? Om inkonsekvenser, variasjon og endring i springar- og polstakt i Norge 

   Omholt, Per Åsmund (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The article addresses deviations from articulated norms regarding the placement of bar lines in Norwegian triple metre springar and pols. The great variation within these genres has played a major role as a marker of what ...
  • How old is a tune? 

   Omholt, Per Åsmund (Journal article; Peer reviewed, 2010)
  • Jeg vil fortelle. Lokale fortellinger og musikk fra Vinje, Tinn og Seljord 

   Håve, Gøril Ramo (Master thesis, 2019)
   Fortellinger og musikk er to sterke virkemiddel. Hver for seg står de godt og sammen kan de, gjort på en god måte, forsterke uttrykket. Da tanken om å lage forestillinger med kombinasjonen lokale fortellinger og musikk ...
  • Kor, kveding og improvisasjon: Arbeid med stiltrekk i norsk vokal folkemusikk med metodikk fra konseptet The Intelligent Choir 

   Knutsen, Marianne Tovsrud (Master thesis, 2021)
   Dette er en praksisorientert studie av arbeid med vokal folkemusikk i amatørkor. Utgangspunktet er norsk vokal folkemusikk og fokus på arbeid med spesifikke stiltrekk gjennom metodikken «The Intelligent Choir»; et ...
  • Mælefjøllvisa - toner i bevegelse : om intonasjon i vokal folkemusikk 

   Omholt, Per Åsmund (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   The article is based on a case study, where a recording from 1937 with the traditional performer Aslak Brekke from Vinje, Telemark (1901-1978), has been the subject of technical measurement and analysis. The study points ...
  • Om det fysiske utgangspunktet for intonasjon på fele 

   Omholt, Per Åsmund (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Artikkelen fokuserer på relasjonen mellom spilleteknikk på fele og hardingfele i folkemusikken og intonasjon. Det argumenteres for at det fysiske rammeverket, inkludert anatomien i hånd og fingre, påvirker intonasjonspraksisen. ...
  • Om kadensformlene i springar og pols 

   Omholt, Per Åsmund (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   This article focuses on the variety concerning the “cadenza formula” in the springar- and pols-types in the older Norwegian fiddle-music repertoire. For scholars, in transcribing the variety of local types of springar- ...
  • På jakt etter folkemusikkskalaen : et overblikk 

   Omholt, Per Åsmund (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   In theories dealing with tonality in Norwegian and Scandinavian folk music, there has been a special focus on the assumed “old-agey” non-diatonic intervals, also referred to as floating or neutral intervals or blue notes. ...
  • På tvers av taktslagene, om en type buestrøk i rørospolsen som gikk av moten 

   Morken, John Ole (Master thesis, 2021)
   Denne oppgaven er en gjennomgang og en undersøkelse av bueføringen i tradisjonelt felespill fra Rørosdistriktet, konkret et bestemt fraseringsmønster, en såkalt strøkfigur, som nesten har gått ut av bruk. Enkelt forklart ...
  • Regional og typologisk variasjon i norsk slåttemusikk : en kvantitativ tilnærming med et historisk perspektiv 

   Omholt, Per Åsmund (Doctoral thesis; Peer reviewed, 2009-06-16)
   The purpose of the dissertation is to shed light on regional and typological variations in Norwegian old-time fiddling in a historical perspective. I have analyzed 500 transcriptions of traditional tunes from different ...
  • Rytmen i kryllingspringar 

   Omholt, Per Åsmund (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   This article is based on a research project at Telemark University College, where I have aimed to record the entire material of fiddle tunes that Truls Ørpen (1880–1958) wrote down from his own local community Krøds - ...
  • Tradisjonsområder : konstruksjon eller realitet? 

   Omholt, Per Åsmund (Journal article; Peer reviewed, 2007)
  • Truls Ørpen, oppskrivertradisjonen og de gode formene 

   Omholt, Per Åsmund (Journal article, 2020)
   De store samlingene med slå!enedtegnelser må studeres i lys av sin samtid. Det gjør dem ikke til dårligere kilder – tvert om kan de gi innsikter man ikke kan få av lydfestet dokumentasjonsmateriale.
  • Variabilitet videreført i samspill 

   Nesheim, Guro Kvifte (Master thesis, 2023)
   Denne avhandlingen undersøker mulighetene for å spille slåttemusikk med variabilitet i form, i samspill. Gjennom en formanalyse av en slått viser jeg konkret hvordan variabilitet kan komme til uttrykk. Jeg kommer med forslag ...
  • Å male i blått - om måling av intonasjon på hardingfele 

   Omholt, Per Åsmund (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   This article investigates and discusses possible explanations for unconventional intonation practices in Norwegian Hardanger fiddle tunes. Software measurements of archive recordings, mainly of the Telemark fiddler Johannes ...