• Lærere i kombinasjonsstillinger - praksisnær teori og teorinær praksis? 

      Olsen, Knut-Rune; Lie, Anne Liv Kaarstad (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;36, Report, 2019)
      Høsten 2018 ble det innledet et forsøk med å opprette stillinger for lærere i kombinasjonsstillinger knyttet til grunnskolelærerutdanningen ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). De som ble tilsatt, arbeider til daglig i ...