• Aspekter ved samarbeidsrelasjoner mellom erfaringsmedarbeidere og brukere i psykisk helse- og rustjenester: En kvalitativ studie 

   Karlsson, Bengt Eirik; Borg, Marit; Ogundipe, Esther; Sjåfjell, Tommy Lunde; Bjørlykhaug, Knut Ivar (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Studies have shown that service users report their encounter with peer supporters as positive. However, little is known about service users’ experiences with developing a relationship, working together and collaborate, ...
  • Brukeres erfaringer med hjelp og støtte fra erfaringsmedarbeidere innen psykisk helse og rus 

   Borg, Marit; Sjåfjell, Tommy Lunde; Ogundipe, Esther; Bjørlykhaug, Knut Ivar (SFPR-forskningsrapport; 1-2017, Research report, 2017)
   Bakgrunn Både i Norge og internasjonalt er det blitt vanligere å ansette personer som har erfaringer med psykiske helse-og/ eller rusproblemer i tjenestene. Forskning viser at det fra brukernes side i stor grad oppleves ...
  • Part I: Dynamics of Recovery: A Meta-Synthesis Exploring the Nature of Mental Health and Substance Abuse Recovery 

   Klevan, Trude Gøril; Bank, Rose-Marie; Borg, Marit; Karlsson, Bengt Eirik; Krane, Vibeke; Ogundipe, Esther; Semb, Randi; Sommer, Mona; Sundet, Rolf; Sælør, Knut Tore; Tønnessen, Siw Heidi; Kim, Hesok Suzie (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Recovery-oriented care has become a leading vision across countries. To develop services and communities in more recovery-oriented directions, enhanced understandings of recovery in terms of personal and social contexts ...
  • Recovery on the pitch: Street Football as a means of Social Inclusion 

   Ogundipe, Esther; Borg, Marit; Thompson, Tommy; Knutsen, Tor; Johansen, Cathrine; Karlsson, Bengt Eirik (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The study contributes to the existing literature on the value of street football teams in recovery, by exploring how persons with mental health and/or substance abuse problems experience participation in street football ...
  • Recoverydannelse i Drammen kommune og Nedre Eiker kommune 

   Bank, Rose-Marie; Borg, Marit; Sjåfjell, Tommy Lunde; Ogundipe, Esther; Johnson, Therese Austrheim; Karlsson, Bengt Eirik (Research report, 2018)
   Recoverydannelse i Drammen kommune og Nedre Eiker kommune: Både i Norge og internasjonalt er det stor faglig oppmerksom knyttet til recovery, hva det er og hvordan man kan utvikle recoveryorienterte tjenester og praksiser. ...
  • Service Users’ Challenges in Developing Helpful Relationships with Peer Support Workers 

   Ogundipe, Esther; Borg, Marit; Sjåfjell, Tommy Lunde; Bjørlykhaug, Knut Ivar; Karlsson, Bengt Eirik (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   This study contributes to the existing literature on peer support and complexities in peer support practices by exploring and describing service users’ perspectives on challenges in developing helpful relationships with ...