• Dynamiske kapabiliteter : mot en felles fremtid 

      Odden, Tina Mathisen (Master thesis, 2013)
      Denne studien tar for seg tre omdiskuterte områder av teorien om dynamiske kapabiliteter. For det første vurderes konseptualiseringen av dynamiske kapabiliteter, og derunder også operasjonaliseringen av begrepet. Her blir ...