• Påvirker sosial kapital kommunale styringsprestasjoner i Norge? 

   Nyberg, Tor Erik; Grøgaard, Jens Brandi; Arntzen, Annett (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Flere studier finner en empirisk sammenheng mellom sosial kapital og offentlige styringsprestasjoner. Artikkelen benytter multippel operasjonalisme for å avdekke om en slik sammenheng finner sted i norske kommuner. Til ...
  • Påvirker sosial kapital kommunale styringsprestasjoner? 

   Nyberg, Tor Erik (Master thesis, 2014)
   Denne oppgaven spør om den sosiale kapitalen blant en kommunes innbyggere påvirker den kommunale styringsprestasjonen. Oppgaven konseptualiserer sosial kapital som sosiale nettverk, tillit og normer. Styringsprestasjoner ...