• Digital Storytelling and Engagement in Exhibitions about Shipping 

   Leister, Wolfgang; Tjøstheim, Ingvar; Norseng, Per G; Joryd, Göran; Bagle, Eyvind; Sletten, Heidi Thöni (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Museums and Science Centres are informal education environments that intend to engage the visitors with their exhibitions. The installation ‘The Highway of the Seas’ in the exhibition Norway is the Sea is a game that teaches ...
  • Fersk fisk og kald pils i «den siste istid» – om naturisens rolle i kystøkonomien og det moderne gjennombruddet i Norge 

   Norseng, Per G (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Artikkelen tar utgangspunkt i prosjektet «The last Ice Age: The trade in natural ice as an agent of modernisation and economic integration in the 19th and early 20th century». Det er finansiert av Norges forskningsråd ...
  • Kirke, prest og kirkesogn i Rygge i katolsk tid 

   Norseng, Per G (Chapter, 2019)
   Den store og prektige middelalderkirken i Rygge føyer seg inn i en lang rekke steinkirker i romansk stil fra katolsk tid i Østfold. Disse er de eldste kirkene vi kjenner fra fylket, men mange steder kan de ha hatt både en ...
  • Kystsamfunn i endring 

   Norseng, Per G (Chapter, 2014)
   Fra fylkesgrensen ved Gjernestangen i sør til nordspissen av Håøya oppunder Vestfoldkysten i nord er det i luftlinje bare rundt 40 kilometer. Men med en ganske dyp skjærgård og flere fjordarmer har Telemark en samlet ...
  • Middelalderbyen Oslo og fiskeressursene i Indre Oslofjord 

   Norseng, Per G (Chapter, 2015)
   Middelalderbyen Oslo og fiskeressursene i Indre Oslofjord I Snorre Sturlasons velkjente beretning om at Harald Hardråde «lot reise kjøpstad øst i Oslo», føyde sagaforfatteren til at Harald ofte holdt til der fordi det var ...
  • Naturiseksporten i norsk sjøfartshistorie 

   Norseng, Per G (Chapter, 2014)