• Sponsing og overføring av assosiasjoner 

      Løvlund, Jørgen Lind; Nordseth, Marco Andreas (Master thesis, 2014)
      I denne masteravhandlingen har vi studert om et sponsorat fører til overføring av assosiasjoner fra sponsorobjekt til sponsor. Sponsing er et velkjent tema innen forskningen, men tidligere forskning har fokusert på effekter ...