• Fra barnehage til skole 

      Nilsen, Kristine (Master thesis, 2021)
      Studien som presenteres i denne masteroppgaven er basert på kvalitative intervjuer med fire pedagoger; to barnehagelærere og to lærere i grunnskolen. Hensikten er å få større kunnskap om pedagogenes erfaringer med samarbeidet ...