• Barselomsorg. Kartlegging av hjemmebesøk av jordmor i kommune 

      Nessa, Elisabeth Hausken (Master thesis, 2017)
      Bakgrunn: Barselomsorgen i Norge har endret seg over tid med stadig kortere opphold på barselavdeling. Barselperioden er en sårbar tid for den nybakte moren, barnet og den nye familien. Helsepolitiske føringer legger opp ...