• Innkjøpsbeslutninger i konjunkturutsatte næringer 

      Myran, Veronica; Hansen, André Langrin (Master thesis, 2016)
      Hensikten med avhandlingen er å bidra til økt forståelse av hvordan innkjøpsbeslutninger i konjunkturutsatte næringer kan forbedres, gjennom å se på hvilke faktorer som påvirker beslutningene. På bakgrunn av dette er ...