• Elevers opplevelse av å motta spesialundervisning 

      Myhre, Elise Backe (Master thesis, 2021)
      Den norske skolen skal i dag være en skole for alle. Likevel pågår det en debatt om skolen i praksis virkelig er en skole for alle elever uansett forutsetninger. Forskeren i denne undersøkelsen mener de som best kan svare ...